ENG
 
             
 
 
Hızlı Erişim

Anasayfa
Kurumsal
Icosa Systems
Kullanım Alanları
Projelerimiz
Üretim
Haberler
İletişim
 
 
Endüstriyel ve Stoklama

Birçok fabrika ya da üretim tesisinin, üretilen malzemenin saklanması ve korunması için büyük stok sahalarına ihtiyaç duyduğu bilinmektedir. Günümüzde mevcut stok sahaları, yeterince ekonomik olmayışı ya da ihtiyaç duyulan hacimleri sağlayamayışı gibi dezavantajlara sahiptirler. Kubbe biçimli stok sahaları, yine bu noktada bahsi geçen avantajları ile ihtiyaca tam cevap verebilmektedir.

Dizayn ve kurulumu firmamız tarafından yapılan kubbeler; üreticilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek, ekonomik ve aynı zamanda işlevsel çözümler sunmaktadır.

Ayrıca, kubbe yapıların, rüzgar, deprem gibi doğal etkenlere dayanıklı yapısı, göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir tercih noktasıdır.

Bazı durumlarda, kullanım amacına yönelik olarak, stok sahalarının eliptik alanlı ya da konik şekilli olması gerekebilmektedir. Icosa Systems, belirtilen yapılara ihtiyaç duyulması durumunda, gereken stok sahalarını işletmenin kullanımına sunabilmektedir.

Petrol tankları, kimyasal malzeme tankları ve büyük çaplı sıvı tankları, kubbelerin kullanıldığı bir başka alandır. Maliyetin az olması, kapattığı alan boyunca taşıyıcı eleman kullanılmaması ve güçlü bir yapıya sahip olması nedenleri ile, çevresel şartlardan korunması gereken petrol ve kimyasal maddelerin stoklanması için son derece uygun bir çözüm durumundadır.

 

Endüstriyel alanda;

√ Stok sahaları

√ Silo çatıları 

√ Kimyasal Tanklar 

√ Sıvı tankları kapakları 

Stok Sahaları kapatılması konusunda, sözkonusu olan alanın düzenli geometride olması gerekmez.


  • Endüstriyel ve Stoklama
  • Endüstriyel ve Stoklama
  • Endüstriyel ve Stoklama
  • Endüstriyel ve Stoklama
 
Mimari

Özgün mimari tasarımın, uygulamaya geçişinin oldukça zor olduğu bu yapıların gerçekte hayat bulamayışının öncelikli sebebi; uygun mühendislik yaklaşımının sağlanamayışıdır. Firmamız özel projeler için tasarlanan bu yapıların proje ve mühendislik konularını üstlenmektedir. İhtiyaç duyulan çözümler, firmamız tarafından hazırlanmış özel yazılımlar ile sağlanmaktadır.

Spor merkezleri, alışveriş merkezi, tiyatrolar gibi bir çok yapıda kubbeler kullanılabilmektedir.

Bu gibi genel amaçlı yapıların inşa edilmesi için, kubbenin kaplayacağı alanın daire olması gerekmektedir. Bazı durumlarda da, taban alanı dikdörtgen, kare, poligon gibi her hangi bir çokgen yada rastgele bir alan olabilmektedir. Bu gibi durumlar serbest  alanlar için  tasarladığımız "Icosa Systems" kubbelerimiz uygun çözümler sunmaktadır.

√ Spor müsabakalarının gerçekleştiği arenalar

√ Planetaryumlar

√ Alışveriş merkezleri

√ Tiyatro, konser, sergi salonları

√ Kongre ve seminer merkezleri

√ Seralar, kubbe evler

√ Sosyo-kültürel tesisler

√ Cami kubbeleri

Mimari çalışmalarda; gerek yapının tamamında, gerekse konsept tasarımın bir kısmında kubbeler kullanılmaktadır.

 


 
Serbest Yüzey

Serbest Biçimli Yapılar

Günümüzde, bilgisayar teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte, insanoğlu hayal gücünün sınırlarını zorlamaya başlamış ve birçok alanda olduğu gibi, yapı alnında da büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Estetik açıdan birbirinden farklı, göreni hayrete düşüren mimaride yapılara her gün bir yenisi eklenmektedir.

Bu yapıların hayata geçirilmesinde iki önemli unsurdan bahsedilmesi doğru olur. Bunlardan birincisi; göreni hayrete düşüren eşsiz yapıyı hayal eden “mimar” ve ikincisi, bu eşsiz hayali hayata geçirecek olan “inşaat mühendisi” dir. Gelişen teknoloji yardımı ile hayal edilen, özgün, serbest biçimli bu yapıların bilgisayar ekranında yaşam bulması, yaratıcı bir süreç sonunda mümkün olmaktadır. Peki, ikinci aşamada bu hayalin gerçeğe dönüşmesi nasıl mümkün olacaktır?…

Tasarlanmış olan bu yapıyı, tam istenildiği gibi hayata geçirebilmek; güvenli, kullanılabilir yaşam alanları oluşturmak, mühendislik anlamında, cevap bulunması gereken ciddi bir problemdir. Mimarın beklediği yapının geometrisini oluşturmak, uygun yükler altında yapının güvenilirliğini sağlamak. Aynı zamanda hafif ve ekonomik bir çözüme ulaşmak; inşaat ve montaj süresini kısa tutmak gibi sorulara da geçerli cevaplar bulunmalıdır. Uygun cevaplara ulaşmak yetkin bir mühendislik bakış açısı gerektirmektedir.

Firmamız mühendisleri, uzun yıllar içinde edindikleri bilgi ve tecrübe birikimleri ile, serbest biçimli yapılar olarak adlandırdığımız, alışılmışın dışında mimarileri olan bu yapıları, "jeodezik kabuk yüzey" yöntemi ile hayata geçirebilmektedir.

İstenilen serbest biçimli yapıların mühendislik çalışmaları, ileri bilgisayar teknolojisi kullanılarak, uygun standartlar incelenip yük tespitleri yapılarak, en hafif ve en ekonomik sonuçları verecek şekilde yapılmaktadır.


  • Serbest Yüzey
Copyright © 2014 Icosa Systems
Web Tasarım Ankara